Almodóvar roda sobre rodas

VII Premios María Luz Morales da Academia Galega do Audiovisual

Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar

Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar

Premio ao Mellor videoensaio sobre audiovisual internacional: Almodóvar roda sobre rodas, de Juan Ares Pérez.

“Un titular do ano 2002 do xornal El País afirma o seguinte: ‘Almodóvar evoca el coche en el cine como lugar para amar y morir’. Baixo esta premisa, este videoensaio xorde como unha paisaxe en movemento na que os automóbiles das súas películas (e as persoas que os ocupan) dialogan e xeran novas relacións diexéticas previamente inexistentes. Ao longo da súa vasta filmografía, o coche, case sempre de cor vermello, constitúese como un elemento dramático vital, mesmo como un personaxe máis. Para o director manchego este vehículo é o lugar idóneo para as revelacións, as conversacións intensas, os choros, os bicos, os partos… ou incluso a morte. Porén, non esquece o seu principal propósito: transportar aos personaxes dun espazo a outro, mais non só físico, senón sobre todo emocional”.

O xurado entregou o premio a Mellor videoensaio sobre audiovisual internacional a Almodóvar roda sobre rodas, por aproveitar as posibilidades do medio á hora de identificar recursos narrativos convertidos en trazos autorais, confiando exclusivamente no poder suxestivo da montaxe para construír argumentos puramente audiovisuais, que transcenden a xustaposición para establecer diálogos capaces de xerar novos significados.

*Estes premios contaron co apoio da Área de Cultura da Deputación da Coruña, a Área de Cultura, Patrimonio Histórico Artístico e Normalización Lingüística da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, a Deputación de Ourense e a Deputación de Pontevedra.

**María Luz Morales (A Coruña, 1889 — Barcelona, 1980) destacada escritora e xornalista, foi unha das primeiras mulleres en España en ser directora dun diario estatal (La Vanguardia). Activista feminista, republicana e galeguista, o seu pouso intelectual deixou unha fonda pegada na historia do século XX.

Comments are closed.